انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

هیئت مدیره مجتمع طیور فارس در این صفحه می توانید مشخصات هیئت مدیره مجتمع طیور فارس را مشاهده و در صورت نیاز، با استفاده از اطلاعات تماس ارائه شده، با ایشان در ارتباط باشید:

 

سینا پردیس

مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره

 

محمد جعفر صادقی

رئیس هیئت مدیره

 

علیرضا گلعلیزاده

عضو هیئت مدیره