انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

جوجه یکروزه گوشتی

كارخانه جوجه كشي واقع در منطقه آب باريك با زيربناي ٢٢٠٠ متر مربع در زميني به مساحت ٥ هكتار تاسيس گرديد. اين كارخانه با در اختيار داشتن ٨ دستگاه

ماشين جوجه‌كشي JAMES WAY ظرفيت توليد ١١ ميليون قطعه جوجه يك روزه گوشتي به همراه ناوگان حمل و نقل جوجه هم اکنون مشغول فعالیت می باشد..

قابل ذکر است که کارخانه جدید جوجه کشی با ظرفیت تولید 18میلیون قطعه جوجه در شرف تاسیس می باشد .