انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

خدمات پس از فروش

تیم جیره نويسی و کنترل کیفی ، شامل متخصصین برجسته و مشاورين دانشگاهی است که با کنترل مداوم خط توليد ، بررسی کيفيت جيره ها و با استفاده از آزمايش های مداوم نمونه هايی که از مواد اوليه و خوراک توليدی گرفته می شود، از کيفيت مناسب محصول نهايی اطمينان حاصل می کنند و با ارائه خدمات فنی به پرورش دهندگان، باعث اثرگذاری بيشتر و کارامدتر جيره در مراکز پرورش می شوند. به علاوه توليدات اين کارخانه به طور کامل طبق استانداردهای مصوب توليد می گردند.