انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

کارخانه خوراک دام و طیور

شرکت مجتمع طيور فارس از سال 1383 کارخانه خوراک دام و طيور مجتمع گوشت سابق را در اختيار گرفت. اين کارخانه با ظرفيت اسمی سالانه 77،000 تن انواع خوراک دام و طيور خريداری شد. در حال حاضر 19 نوع مختلف کنسانتره دام و طيور به فرم پلت در اين واحد در حال توليد است.

مجموعه توليد
  • دو خط توليد هم زمان با ظرفيت 20 تن خوراک دامی و 15 تن کنسانتره مرغی در ساعت
  • 12 سيلوی عمودی، هر کدام با ظرفيت 50 تن برای نگهداری مواد اوليه
  • 5 سيلوی کوچک 3 تنی جهت نگهداری مکمل ها
  • 8 سيلو برای نگهداری خوراک توليد شده هر کدام با ظرفيت 50 تن
  • 4 سيلوی پشت دستگاه پلت هر کدام با ظرفيت 25 تن
  • 20 کندوی فلزی به ظرفيت هر کدام 3000 تن جهت نگهداری مواد اوليه

واحد کنترل کيفی
تیم جیره نويسی و کنترل کیفی ، شامل متخصصین برجسته و مشاورين دانشگاهی است که با کنترل مداوم خط توليد ، بررسی کيفيت جيره ها و با استفاده از آزمايش های مداوم نمونه هايی که از مواد اوليه و خوراک توليدی گرفته می شود، از کيفيت مناسب محصول نهايی اطمينان حاصل می کنند و با ارائه خدمات فنی به پرورش دهندگان، باعث اثرگذاری بيشتر و کارامدتر جيره در مراکز پرورش می شوند. به علاوه توليدات اين کارخانه به طور کامل طبق استانداردهای مصوب توليد می گردند.